Over ons

Wat is een Huis van het Kind en waarom maakten wij deze website?

Samen elkaar ondersteunen

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich dagelijks inzetten voor (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren.
 
Het doel  is alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen.
 

Personen en gezinnen die niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen, kunnen het Huis van het Kind contacteren. 

Missie

Het Huis van het Kind wil het welbevinden van alle ouders, kinderen en jongeren in de regio bevorderen door de krachten van alle actoren die zich voor hen inzetten te bundelen in een sterk en open netwerk.

Visie

Het Huis van het Kind voorziet een  verbindende rol  tussen ouder en kind, (aanstaande) gezinnen, hulp- en dienstverleners, scholen en de maatschappij. Ontmoeten, informeren, sensibiliseren en op elkaar afstemmen staan centraal.
 

Het Huis van het Kind organiseert zelf een beperkt aanbod en voorziet vooral ontmoetingsplaatsen waar actoren gestimuleerd en ondersteund worden om initiatieven uit te werken. Het Huis van het kind richt zich hierbij zowel op gezinnen, buurtinitiatieven als professionelen in de hulpverlening, zorg en het onderwijs.

Interesse in een gesprek of in één van onze activiteiten?