Peuter & kleuter

Zit je met een vraag over de zorg voor je peuter?  Reageert je kleuter hevig? Of heb je het gevoel dat het opvoeden even niet lukt? Bij het Huis van het Kind kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden.

Kinderen met speciale noden

Soms heeft een kind bijzondere zorgnoden. Denk aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis,autisme, ADHD, … Gelukkig bestaan er heel wat instanties die hierbij kunnen  ondersteunen.

Algemene info

Er staan heel wat organisaties voor je klaar wanneer je kind bijzondere zorg nodig heeft.  

Sommige kinderen hebben extra aandacht en opvolging nodig omwille van een specifieke diagnose, gedrags- en emotionele problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking.

 

Wie kan je ondersteunen in je zoektocht naar hulp?

Als je niet weet waar te beginnen, kan je bij verschillende instanties terecht om je mee de weg te wijzen. 

Denk bijvoorbeeld aan je huisarts, Kind en Gezin en het CLB. Zij zoeken samen met jou uit waar je terecht kan met je hulpvraag. 

 

 

 

Ondersteuning

In Vlaanderen staat het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) in voor de organisatie van de gesubsidieerde hulp voor kinderen met een beperking. 

Wanneer je kind een bijzondere zorgnood heeft, kan het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) je ondersteunen bij het zoeken naar gepaste hulp, op school en thuis. Als het nodig is, kunnen ze een aanvraag doen voor een ondersteuningsnetwerk (de vroegere GONbegeleiding). 

Voor de allerkleinsten van 0 tot 7 jaar kan je voor ondersteuning op school of in de kinderopvang beroep doen op GIO (Globale Individuele Ondersteuning). 

 

Financiële ondersteuning

In een aantal situaties heb je recht op bijkomende financiële ondersteuning.

  • Zo kan je via het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) een zorgtoeslag aanvragen. Wie één of beide ouders heeft verloren, wie in een pleeggezin opgevangen wordt of wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft, krijgt dan maandelijks een toeslag bovenop het basisbedrag.  De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. Dit bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.
  • Kijk ook na of je recht hebt op bepaalde belastingvoordelen. Meer info zoals sociale tarieven voor gas, elektriciteit en telefoon vind je hier.
  • Het VAPH biedt een persoonlijk budget op maat aan personen met een handicap om hun ondersteuning te organiseren en te betalen. Een persoonlijk-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH je geeft om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijk-assistentiebudget aanvragen. Meerderjarigen ontvangen een persoonsvolgend budget (PVB).

Je kan bij je mutualiteit of bij een bijstandsorganisatie terecht voor meer info en hulp bij de aanvraag. 

Lokale verenigingen

Het Balanske

Het Balanske wil in de eerste plaats een plek zijn waar ouders met een kind met een beperking steun vinden. Dit onder andere door een waaier aan initiatieven, maar ook door een plek te zijn waar verschillende gezinnen elkaar kunnen ontmoeten op verschillende tijdstippen. 

Ook voor kinderen met een beperking heeft Het Balanske heel wat in petto. Door alle activiteiten die aangeboden worden, ontdekken de kinderen er een nieuwe wereld! Op deze manier kan iedereen energie opdoen voor het dagelijkse leven!

 

Akabe

Akabe is een scoutsgroep voor kinderen van 6 tot 25 jaar met een metale en/of fysieke beperking. Tweewekelijks op zondag is er activiteit van 14.00 tot 17.00 in de lokalen en op het terrein van scouts Poolster. Indien de activiteit op verplaatsing is, worden de ouders hier ruim van tevoren over ingelicht. 

Men zorgt niet enkel voor tijdverdrijf, maar er wordt gestreefd naar dezelfde scoutsactiviteiten te organiseren als een scouts voor kinderen zonder een beperking. Wij passen ons aan, aan de specifieke noden van je kind.  Onze leiding zijn allen vrijwilligers, die zich volledig willen engageren om elke keer weer een toffe activiteit in elkaar te steken. Dit wil ook zeggen dat niet elke leiding een opleiding tot verzorger of pedagoog heeft gehad. 

 

Gewoonmee

GewoonMee biedt inclusieve opvang aan voor kinderen tussen 0 en 6 jaar met zwaardere zorgnoden in een tiental opvang- en vrijetijdsorganisaties in de regio Leuven-Diest. De medewerkers van GewoonMee kunnen op basis van jouw zorgnood mee op zoektocht gaan naar de geschikte opvang of vrijetijdsbesteding voor je kind. 

Wil je graag meer informatie over wat GewoonMee voor jouw gezin kan betekenen? 

Neem contact op via gewoonmee@mpcterbank.be of vul ons contactformulier in!

Interesse in een gesprek of in één van onze activiteiten?